Dataset

Geprognosticeerde reeks stikstofdepositie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 20-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

De geprognosticeerde reeks stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per hexagon van 1 hectare van 2018, 2025 en 2030 voor vastgesteld beleid. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. Voor de prognosejaren zijn de berekeningen gedaan met langjarig-gemiddelde meteorologie en gekalibreerd aan vijf recente jaren aan metingen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

RIVM-MIL_GeprognostiseerdeReeksStikstofdepositie

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte OGC-geopackage

Documentatie

Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2022

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-stikstofdepositie-in-natura-2000-gebieden-2022

Rapportage Monitor stikstofdepositie in Natura 200-gebieden 2022. Uitgangssituatie voor de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.