type-icon

Dataset

Zoeken

1 dataset

  • Wat ziet u? De depositie van stikstofverbindingen in Nederland. De ruimtelijke resolutie is 1x km2. Depositiewaarden voor de natuur m.n. de Natura2000-gebieden worden gebruikt in de Programmatische Aa...

    Bijgewerkt: 03-01-2021
    Thema: Natuur en milieu
    Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Filter je resultaten

Status (1)
Toegang (1)
Licentie (1)
Taal van de metadata (1)
Bronformaat (2)
Bron catalogus (1)