Dataset

Geprognosticeerde reeks stikstofdepositie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De geprognosticeerde reeks stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per hexagon van 1 hectare van 2020, 2025, 2030, 2035 en 2040 voor vastgesteld beleid. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. Voor de prognosejaren zijn de berekeningen gedaan met langjarig-gemiddelde meteorologie en gekalibreerd aan vijf recente jaren aan metingen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

RIVM-MIL_GeprognostiseerdeReeksStikstofdepositie

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte OGC-geopackage

Documentation

Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-stikstofdepositie-in-natura-2000-gebieden-2023

Rapportage Monitor stikstofdepositie in Natura 200-gebieden 2023. Uitgangssituatie voor de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.