Dataset

Kritische stikstofdepositie natuurdoeltypen (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Aan de actuele natuurdoeltypenkaart zijn de kritische depositiewaarden (zie Bal et al., 2006) voor de betreffende typen gekoppeld.

Landing page: https://natuurdoeltypenkaart.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.MILIEU_KRI_STIKSDEP_NATDLTP_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads