Dataset

Natuurdoeltype Drenthe, actualisatie (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007.A. De natuurdoeltypenkaart is op drie hoofdpunten geactualiseerd. - De kaartlegenda is aangepast aan de actuele rijkstypologie.- De kaart is aangevuld met gebieden die een natuurfunctie hebben gekregen.- In gebieden waar ontwikkelingen dat nodig maken zijn doelen gewijzigd. - De kaart wordt periodiek bijgesteld; nieuw begrensde gebieden met een natuurfunctie worden toegevoegd. B. Natuurdoelen geven richting aan inrichtings- en beheersplannen voor gebieden. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe. POPII, kaart G. geeft de stand van zaken 2007 weer.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.NAT_NATDOEL_2007_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads