Dataset

Natuurdoeltype Drenthe, actualisatie (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007.A. De natuurdoeltypenkaart is op drie hoofdpunten geactualiseerd. - De kaartlegenda is aangepast aan de actuele rijkstypologie.- De kaart is aangevuld met gebieden die een natuurfunctie hebben gekregen.- In gebieden waar ontwikkelingen dat nodig maken zijn doelen gewijzigd. - De kaart wordt periodiek bijgesteld; nieuw begrensde gebieden met een natuurfunctie worden toegevoegd. B. Natuurdoelen geven richting aan inrichtings- en beheersplannen voor gebieden. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Drenthe. POPII, kaart G. geeft de stand van zaken 2007 weer.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.NAT_NATDOEL_2007_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads