Dataset

Stikstof - Kritische depositiewaarden in Natura 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart geeft weer welk deel van de stikstofgevoelige natuur volgend de KDW niet overbelast was (in 2020) per Natura 2000-gebied. De KDW staat voor Kritische Depositie Waarde. Dit is de maximale stikstofbelasting in mol/ha/jr waarbij de natuur niet meer door de drukfactor stikstof in gevaar komt.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ASTIKSTOF_NATURA2000_STATS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

STIKSTOF_NATURA2000_STATS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Stikstof - Kritische depositiewaarden in Natura 2000

STIKSTOF_NATURA2000_STATS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Stikstof - Kritische depositiewaarden in Natura 2000

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Percentage stikstofgevoelige natuur onder KDW per natuurgebied

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_stikstof/MapServer

accessPoint