Dataset

Indicatoren Initiatief (Participatie & initiatief)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 06/06/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Initiatief (Participatie & initiatief)' vindt u informatie over de volgende 21 'indicatoren':

 • % betrokken bij maken van beleid en plannen van de gemeente via initiatief
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en advies nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en contacten in de wijk nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en een vergunning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en financiële ondersteuning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en geen ondersteuning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en materialen of spullen nodig had
 • % dat het initiatievenfonds kent
 • buurtactiviteit bijdrage leveren aan meer contact in de buurt (helpen bij buurthuis of buurtfeest)
 • buurtactiviteit helpen bij een buurtactiviteit, bijvoorbeeld een schoonmaakactie of buurtfeest
 • buurtactiviteit helpen bij een ontmoetingsplek in de buurt, bijvoorbeeld een buurthuis
 • buurtactiviteit iets voor de leefbaarheid en veiligheid, zoals buurtpreventie of Burgernet
 • buurtactiviteit onderhouden van openbaar groen, zoals snoeien of schoffelen
 • buurtactiviteit organiseren van een bijeenkomst/activiteit over milieu, duurzaamheid of energiebesparing
 • buurtactiviteit samen met de buurt bezig zijn om milieu en energie te besparen (groene daken, samen energie opwekken)
 • buurtactiviteit schoonhouden van de openbare ruimte, zoals straatvegen, afval opruimen.
 • buurtactiviteit schoonhouden/onderhouden van de openbare ruimte (afval opruimen, schoffelen)
 • buurtactiviteit veiligheid van de buurt in de gaten houden (buurtpreventie, Burgernet)
 • buurtactiviteit zorgen voor of hulp bieden aan buurtbewoners (boodschappen doen, klusjes)
 • buurtactiviteit zorgen voor of hulp bieden aan buurtbewoners, zoals boodschappen doen of klusjes
 • tevredenheid beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten in de buurt

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 21

Bron

Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

 • Indicatoren Participatie (Participatie & initiatief)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Dashboard Participatie & initiatief

Unknown CC-BY (4.0)

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.

Downloads

Databank

XLSX CC-BY (4.0)

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.