Datasets

28 datasets

 • Samenvatting (*)

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Methaan (CH4) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014 (vastgesteld 2016)

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Koolstofdioxide (CO2) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het kader van de Kyoto verplichting en Europese gelijksoortige verplichting gerapporteerde emissie van broeikasgassen vanuit Nederland in het CRF-format

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kaart ziet u hoeveel licht er ‘s nachts in Nederland te zien was in 2021, van bovenaf gezien, uitgedrukt in 10-10 Watt per cm2 per steradiaal. In gebieden die paars oplichten wordt veel licht ui...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 04-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kaart ziet u hoeveel licht er ‘s nachts in Nederland te zien was in 2018, van bovenaf gezien, uitgedrukt in 10-10 Watt per cm2 per steradiaal. In gebieden die rood oplichten wordt veel licht uit...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 04-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kaart ziet u hoeveel licht er ‘s nachts in Nederland te zien was in 2015, van bovenaf gezien, uitgedrukt in 10-10 Watt per cm2 per steradiaal. In gebieden die rood oplichten wordt veel licht uit...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Fosfor (P-totaal) emissies naar bodem uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Fosfor (P-totaal) belasting oppervlaktewater uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Zwaveloxiden (als SO2) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg/km2 per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014. (vastgesteld 2016)

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu