Datasets

1 dataset

  • Ruwe ongevalideerde uurwaarden zwaveldioxide (SO2) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Zwaveldioxide is een kleurloos gas. Het wordt voornamelijk ge...

    Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
    Bijgewerkt: 05-10-2022
    Thema:
    • Natuur en milieu