Dataset

Historische reeks stikstofdepositie en verzurende depositie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De historische reeks bevat de dataset stikstofdeposities (mol/hectare/jaar) en de dataset verzurende depositie (mol zuur-equivalenten per hectare) per vierkante kilometer van 2005 t/m 2022. De depositie voor historische jaren is berekend met specifieke meteorologische en chemische omstandigheden per jaar en gekalibreerd aan metingen uit hetzelfde jaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

RIVM-MIL_HistorischeReeksStikstofdepositie (polygonen)

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte OGC-geopackage

RIVM-MIL_HistorischeReeksStikstofdepositie (raster)

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte ascii-rasters

RIVM-MIL_HistorischeReeksVerzurendeDepositie (polygonen)

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte OGC-geopackage

RIVM-MIL_HistorischeReeksVerzurendeDepositie (raster)

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte ascii-rasters

Documentation

Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-stikstofdepositie-in-natura-2000-gebieden-2023

Rapportage Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023. Uitgangssituatie voor de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.