Dataset

AERIUS totale stikstofdepositie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze webservice bevat de totale stikstofdepositie per hexagoon voor 2021. De stikstofdepositie is berekend met AERIUS 2023 op basis van de best beschikbare inzichten omtrent rekenmodellen, emissies en omgevingskenmerken. De depositie is zowel beschikbaar op de hexagonen met stikstofgevoelige natuur van 1 hectare als landsdekkend op hexagonen van 64 hectare.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/b5e7a6f3-aa6d-483b-bebc-c5f7ddd9a233/attachments/voorbeeldweergave_depositions.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

depositions:depositions

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://connect.aerius.nl/opendata/wfs?request=getCapabilities

AERIUS verfijnde depositiekaart

Documentation

Open Data - Totale stikstofdepositie

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.aerius.nl/files/media/publicaties/documenten/rivm_aerius_handboek_data_2023.pdf#page=59

Paragraaf in handboek data met beschrijving van de dataset inclusief verwijzingen naar gerelateerde data en methodieken.