Dataset

Grootschalige stikstofdepositie Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Wat ziet u? De depositie van stikstofverbindingen in Nederland. De ruimtelijke resolutie is 1x km2. Depositiewaarden voor de natuur m.n. de Natura2000-gebieden worden gebruikt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Stikstofdepositie op andere gebieden in Nederland worden geleverd aan de PBL en CBS. CBS maakt daarvan onder ander N-balansen over landbouwgebied en wateren.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

dank:rivm_r19_gm_n-depositie

OGC:WMS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/wms

Grootschalige stikstofdepositie Nederland

Downloads

rivm_r19_gm_n-depositie

OGC:WCS Publiek domein

Grootschalige stikstofdepositie Nederland