Dataset

Bedrijfsafval per provincie tot 2003

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over het aanbod, de samenstelling en verwerking van afvalstoffen en de daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Deze statistiek bevat de uitkomsten van een steekproefenquête naar het vrijkomen en verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, waarbij de voor hergebruik bestemde stoffen een steeds belangrijkere plaats innemen. In mei 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) van kracht geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Om praktische redenen zijn de gegevens per 2002 nog ingedeeld volgens deze Nederlandse Afvalstoffencodelijst. Deze tabel geeft informatie over de totale hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per provincie ingedeeld naar verschillende categorieën, de wijze van aanbieden en de methode van be- en verwerking.

Gegevens beschikbaar van: 1996-2002.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet, de tabel is stopgezet per februari 2006

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03750

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03750

Hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen. Naar regio, wijze van aanbieden en de methode van be - en verwerking.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03750

Hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen. Naar regio, wijze van aanbieden en de methode van be - en verwerking.