Dataset

Bedrijfsafval per Sbi tot 2004

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over het aanbod, de samenstelling en verwerking van afvalstoffen en de daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Deze statistiek bevat de uitkomsten van een steekproefenquête naar het vrijkomen en verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, waarbij de voor hergebruik bestemde stoffen een steeds belangrijkere plaats innemen. In mei 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) van kracht geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Om praktische redenen zijn de gegevens per 2002 nog ingedeeld volgens deze Nederlandse Afvalstoffencodelijst. Deze tabel geeft informatie over de totale hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfsklasse Sbi ingedeeld naar verschillende categorieën, de wijze van aanbieden, de methode van be- en verwerking en grootte van de bedrijven. Gedetailleerde cijfers worden gepresenteerd over de materiaalsoorten van de voor hergebruik bestemde afvalstoffen.

Gegevens beschikbaar van: 1994-2003.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: De cijfers over verslagperiode 2003 zijn nu definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet, de tabel is per februari 2006 stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7439

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7439

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfsklasse. Naar afvalcategorie, samenstelling, bewerkings - en verwerkingsmethode

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7439

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfsklasse. Naar afvalcategorie, samenstelling, bewerkings - en verwerkingsmethode