Dataset

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen van de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinbedrijven en afvalbeheer. De afvalstoffen zijn uitgesplitst per bedrijfstak naar methode van verwerking. Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten. De afvalsoorten worden ingedeeld aan de hand van Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. De Euralcodes zijn codes voor afvalstoffen zoals die zijn vermeld in de Europese afvalstoffenlijst. In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet- chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2021 Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over 2020 worden eind december 2021 verwacht.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84971NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84971NED

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84971NED

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008