Dataset

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerkingsmethode, regio's, 2004 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie voor totaal Nederland, per landsdeel en per provincie over de totaal vrijgekomen hoeveelheid afvalstoffen afkomstig van de gehele Nijverheid (SBI B-E). Het afval wordt uitgesplitst naar soort afval en de methode van verwerking (nuttige toepassing of eindverwerking). Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten volgens Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking. Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van eindverwerking.

Deze tabel wordt stopgezet omdat voor een aantal bedrijfstakken uit de sector Waterbedrijven en afvalbeheer geen provinciale gegevens meer beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juni 2012: de cijfers over 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-11-2012.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81415ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81415ned

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen naar afvalsoort, nuttige toepassing en eindverwerking, per regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81415ned

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen naar afvalsoort, nuttige toepassing en eindverwerking, per regio