Dataset

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI 2008), afvalcategorie; 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Afval
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Afval dat geschikt is voor hergebruik wordt vaak aangeboden bij bedrijven die zich als hoofdactiviteit bezighouden met de voorbereidende werkzaamheden voor de recycling door derden. Deze bedrijven zijn ingedeeld in de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling van de Standaard Bedrijfsindeling. In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfstak Voorbereiding tot recycling. Tevens toont de tabel dat deel van de aanvoer, dat in een eindproduct is verwerkt en het gedeelte dat als reststof overblijft. Verder wordt van de reststof de methode van bewerking en verwerking weergegeven.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Per 2004 is voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL. Cijfers over het aangeboden afval bij de recyclingbedrijven worden voor het eerst in 2004 per afvalcategorie gepresenteerd. Daarbij hanteert de Eural-code een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst.

Sinds 2008 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Hiermee is de SBI'93 komen te vervallen. Vergelijking van de uitkomsten van de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling
met de uitkomsten van voorgaande jaren is niet altijd zinvol. Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers over 2008. Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over 2008 en voorgaande jaren zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: de cijfers over 2008 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Niet van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80434NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80434NED

Aanvoer hoeveelheden te bewerken afvalstoffen Aanvoer afval naar afvalcategorie en bestemming eindproduct of reststof

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80434NED

Aanvoer hoeveelheden te bewerken afvalstoffen Aanvoer afval naar afvalcategorie en bestemming eindproduct of reststof