Dataset

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen van de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinbedrijven en afvalbeheer. De afvalstoffen zijn uitgesplitst per bedrijfstak naar soort afval en de methode van verwerking. Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten. De afvalsoorten worden ingedeeld aan de hand van Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. De Euralcodes zijn codes voor afvalstoffen zoals die zijn vermeld in de Europese afvalstoffenlijst. In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet- chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2019.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2021 Geen, deze tabel is stopgezet. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstak/branches (SBI 2008) en Nuttige toepassing en eindverwerking) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008) en Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008). Zie paragraaf 3.”

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81414ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81414ned

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort en verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81414ned

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort en verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008