Dataset

Bedrijfsafval per provincie tot 2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Waste
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over het aanbod, de samenstelling en verwerking van afvalstoffen en de daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Deze statistiek bevat de uitkomsten van een steekproefenquête naar het vrijkomen en verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, waarbij de voor hergebruik bestemde stoffen een steeds belangrijkere plaats innemen. In mei 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) van kracht geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Om praktische redenen zijn de gegevens per 2002 nog ingedeeld volgens deze Nederlandse Afvalstoffencodelijst. Deze tabel geeft informatie over de totale hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per provincie ingedeeld naar verschillende categorieën, de wijze van aanbieden en de methode van be- en verwerking.

Gegevens beschikbaar van: 1996-2002.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet, de tabel is stopgezet per februari 2006

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03750

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03750

Hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen. Naar regio, wijze van aanbieden en de methode van be - en verwerking.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03750

Hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen. Naar regio, wijze van aanbieden en de methode van be - en verwerking.