Dataset

Natuurbeheerplan 2020, Agrarisch zoekgebied

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2020 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_NAT_NBP_NATTYPEN_2020_V_agr

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Natuurbeheerplan 2020, Agrarisch zoekgebied

GBI_NAT_NBP_NATTYPEN_2020_V_agr

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Natuurbeheerplan 2020, Agrarisch zoekgebied