Dataset

Natuurbeheerplan 2020, Agrarisch zoekgebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 12/06/2021 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2020 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.drenthe.nl/website/metadata/thumbs/GBI_NAT_NBP_NATTYPEN_2020_V_agr.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GBI_NAT_NBP_NATTYPEN_2020_V_agr

OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Natuurbeheerplan 2020, Agrarisch zoekgebied

GBI_NAT_NBP_NATTYPEN_2020_V_agr

OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Natuurbeheerplan 2020, Agrarisch zoekgebied