Dataset

Natuurbeheerplan, Zoekgebied Agrarisch

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 04/25/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Onderdeel van het Natuurbeheerplan dat zich primair richt op de functie als subsidie-instrument in het kader van de subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer (SNL en ANLb). Begrensd zoekgebied waarbinnen subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor een van de zeven leefgebieden kan worden aangevraagd. Het Zoekgebied Agrarisch is een kaart getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap (Informatiemodel Natuur IMNa) zoals deze in de subsidieperiode dient te worden beheerd. In het natuurbeheerplan wijzen GS gebieden aan, waarvoor subsidies uit het SNL kunnen worden aangevraagd. De subsidies zijn bedoeld voor beheer en investeringen in natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Het betreft vigerend beleid.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads