Dataset

Natuurbeheerplan 2025 - Agrarisch Zoekgebied

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 24-05-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Deze laag is de bron voor Kaart 4 Leefgebied Open Grasland, Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland en Kaart 6 Leefgebied Dooradering. Dit bestand is de definitieve versie voor het jaar 2025.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ANBP_2025_AGRARISCH_ZOEKGEBIED&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NBP_2025_AGRARISCH_ZOEKGEBIED

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Natuurbeheerplan 2025 - Agrarisch Zoekgebied

NBP_2025_AGRARISCH_ZOEKGEBIED

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Natuurbeheerplan 2025 - Agrarisch Zoekgebied

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Kaart 4 Leefgebied Open Grasland, Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland, Kaart 6 Leefgebied Dooradering

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_NBP_2025/MapServer

accessPoint