Datasets

241 datasets

 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Een bestemmingsplan kan het bouwen van een windturbine toelaten voor een locatie binnen het gebied dat is aangeduid als het Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk; en als de com...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan, binnen bepaalde gebieden in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten. Het moet gaan om beheer van ee...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en i...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan, binnen bepaalde gebieden in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten. Het moet gaan om beheer van ee...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan, binnen bepaalde gebieden in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten. Het moet gaan om beheer van ee...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Wijzigingen in de Ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2022 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 20 april 2021. Deze kaart bevat de wijzigingen in de Ambitiekaar...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Gebieden waar subsidie voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer kan worden aangevraagd. Deze dataset is geactualiseerd ten behoeve van de Beheertypenkaart bij het Natuurbeheerplan 2022. In het ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand gaat over de Nationale landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente. Dit zijn gebieden met een internationaal of nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteit. Mede daardoor hebben zij ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten