Datasets

233 datasets

 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Een bestemmingsplan kan het bouwen van een windturbine toelaten voor een locatie binnen het gebied dat is aangeduid als het Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk; en als de com...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Overzicht van zeegroentensnijgebieden in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Jaarlijks verstrekt de Provincie vergunningen voor het recreatief snijden van zeekraal en lamsoor in de aangewezen snijge...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Kartering van habitattypen Groote Gat 2022 - Extra

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Zilte producten

  Overzicht van alle zeegroenten snijgebieden in de Oosterschelde. Voor deze gebieden verleent de Provincie Zeeland jaarlijks vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • WBE-gebiedswijzigingen worden bijgehouden in het FRS (Fauna Registratie Systeem). Hierdoor bestaat er maar één landelijk digitaal bestand. WBE-grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omda...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende- en zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken die werden aangelegd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Frans...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Cultuur en recreatie
 • Regio’s zijn gebieden van ongeveer 500 tot 1000 vierkante kilometer. Bekende regio’s zijn bijvoorbeeld Twente, Salland en de Kop van Overijssel. Voor regio’s worden soms verschillende namen gebruikt. ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie

Filter je resultaten