Datasets

219 datasets

 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaak...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Een bestemmingsplan kan het bouwen van een windturbine toelaten voor een locatie binnen het gebied dat is aangeduid als het Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk; en als de com...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • WBE-gebiedswijzigingen worden bijgehouden in het FRS (Fauna Registratie Systeem). Hierdoor bestaat er maar één landelijk digitaal bestand. WBE-grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omda...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 17-07-2020 door GS

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Subsidiekaart SVNL Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2023, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2022, 11603 | Overheid.nl > https://zo...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2024 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheer...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 15-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand behoort bij het besluit van gedeputeerde staten van 14 april 2015, houdende regels o...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand behoort bij het besluit van gedeputeerde staten van 14 april 2015, houdende regels o...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand behoort bij het besluit van gedeputeerde staten van 14 april 2015, houdende regels o...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-09-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten