Dataset

Natuurbeheerplan 2024 - Zoekgebied Agrarisch

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 10-04-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 wordt de begrenzing van de zoekgebieden agrarisch, water en klimaat vastgesteld. Hier binnen kunnen beheerpakketten van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunnen worden afgesloten. Dit zijn begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor een van de 2 agrarische leefgebieden, de categorie Water en de categorie Klimaat kan worden aangevraagd. De agrarische leefgebieden worden ook wel aangeduid als agrarische natuurtypen. De 2 agrarische leefgebieden zijn de typen Open Grasland (A11) en Dooradering (A15) van de Index Natuur en Landschap. Binnen de leefgebieden worden ook deelgebieden onderscheiden. Binnen Open Grasland (A11) worden de deelgebieden ‘Weidevogelkerngebied Aanvalsplan Grutto’ (DG76), ‘Overig weidevogelkerngebied’ (DG77) en ‘Weidevogelrandzone’ (DG20) (en Weidevogelrandzone RES of wonen) onderscheiden. Binnen Dooradering (A15) worden de deelgebieden ‘Volvelds botanisch grasland’ (DG74), ‘Botanische graslandranden’ (DG75), ‘Soortenrijke akkers’ (DG16), ‘Akkerranden’ (DG10), ‘Landschap’ (DG12), ‘Zwarte stern’ (DG21) en ‘Purperreiger’ (DG14) onderscheiden. Kaart 7 en 8 zijn gebaseerd op deze dataset.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Natuurbeheerplan_2024_Zoekgebied_Agrarisch
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Natuurbeheerplan_2024_Zoekgebied_Agrarisch

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wfs

OGC:WFS

Natuurbeheerplan_2024_Zoekgebied_Agrarisch

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wms

OGC:WMS

Documentatie

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/e13356f0-9eef-4fbf-90be-e5437308f7c4

landingpage