type-icon

Dataset

Zoeken

72 datasets

 • De Provincie Utrecht heeft haar interim-beleid van het grondverzet voor deze toemaakdekken vastgelegd (zie ook de gemeentelijke Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten en het 'Handelingskader bo...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Het zoekgebied voor waterbeheerdiensten wordt weergegeven in de categorie water, analoog aan de leefgebieden voor natuurdoelen. Beheertypen Categorie Water is per beheergebied van de verschillende wat...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • De provincie Utrecht is opgedeeld in gebieden. Per gebied is in het natuurbeheerplan beschreven wat de ontstaansgeschiedenis is en wat de ambities zijn die wij willen bereiken.

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Lokale knooppunten: knooppunten waar mensen uit de omgeving van auto of fiets overstappen op het regionale, meestal railgebonden openbaar vervoer. Waar mogelijk en haalbaar is sprake van enige concent...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Transport
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2021 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. Voor het onderdeel natuur is per gebied concreet aangegeven wat het beh...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • EHS met indicatie "voor verzuring gevoelig gebied" volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Landbouw
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • type-icon

  Dataset

  Hoefdierbeleid

  Doortrek- en versigingsgebied voor edelhert zoals is vastgelegd vastgesteld door provinciale staten op 29 september 2014 de in Beleidsnota Flora- en faunawet 2014. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, d...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan is de begrenzing van toeslaggebieden. Deze objectklasse wordt gebruikt om aan te geven op welke gebieden een extra beheertoeslag kan worden aangevraagd. De toeslagen...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • De provincie Utrecht heeft een aantrekkelijke basis voor recreatie en toerisme. We hebben veel te bieden: uitstekende voorzieningen (winkels en musea) in diverse steden, aantrekkelijk cultureel erfgoe...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2021 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In dit bestand worden de wijzigingen tussen NBP2020 en NBP2021 aangegev...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht

Filter je resultaten