Datasets

62 datasets

 • Agrarisch natuurbeheer. Binnen de begrensde gebieden is subsidie voor (bepaalde vormen van) agrarisch natuurbeheer mogelijk.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Buffer van 250 meter rondom de EHS met indicatie "voor verzuring gevoelig gebied" volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-04-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • EHS met indicatie "voor verzuring gevoelig gebied" volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-04-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Het zoekgebied voor waterbeheerdiensten wordt weergegeven in de categorie water, analoog aan de leefgebieden voor natuurdoelen. Beheertypen Categorie Water is per beheergebied van de verschillende w...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het zoekgebied voor waterbeheerdiensten is analoog aan de leefgebieden voor natuurdoelen. Per beheergebied is aangegeven waar waterbeheerdiensten kunnen worden ingezet om de natuurdoelen te bereiken.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 09-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2023/2024 ontwerp staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In dit bestand worden de wijzigingen tussen NBP2023 en NBP...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2023/2024 ontwerp staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In de ambitie laag is per gebied concreet aangegeven wat d...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2023/2024 ontwerp is de begrenzing van de reeds aanwezige natuur en te ontwikkelen natuur aangegeven. Te ontwikkelen natuur geeft aan welke agrarische percele...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2022 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. Voor het onderdeel natuur is per gebied concreet aangegeven wat het beh...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 28-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2021 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. Voor het onderdeel natuur is per gebied concreet aangegeven wat het beh...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu