type-icon

Dataset

Zoeken

72 datasets

 • De Provincie Utrecht heeft haar interim-beleid van het grondverzet voor deze toemaakdekken vastgelegd (zie ook de gemeentelijke Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten en het 'Handelingskader bo...

  Bijgewerkt: 19-10-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Het zoekgebied voor waterbeheerdiensten wordt weergegeven in de categorie water, analoog aan de leefgebieden voor natuurdoelen. Beheertypen Categorie Water is per beheergebied van de verschillende wat...

  Bijgewerkt: 19-10-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • De provincie Utrecht is opgedeeld in gebieden. Per gebied is in het natuurbeheerplan beschreven wat de ontstaansgeschiedenis is en wat de ambities zijn die wij willen bereiken.

  Bijgewerkt: 19-10-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Een uitbreiding van 250 woningen verspreid liggend buiten de rode contour wordt voorzien in de gebiedsontwikkeling ‘Eiland van Schalkwijk’, gelegen tussen het Lekkanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de...

  Bijgewerkt: 19-10-2020
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • De Provincie Utrecht heeft een Bodemvisie opgesteld om bodemdaling te beperken. Hierin worden de grondwatertrappen gebruikt. Ook de Waterschappen gebruiken de grondwatertrappenkaart voor het opstellen...

  Bijgewerkt: 19-10-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • In de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen verzameld de provincie alle gegevens over de landschappen -beschrijving, geschiedenis, bodem, ontwikkelmogelijkheden etc. -, met als doel de belangrijkste k...

  Bijgewerkt: 19-10-2020
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Deze kaart bevat de kaartlagen behorende bij het beleid voor de provinciale belangen uit de pijler vitale dorpen en steden

  Bijgewerkt: 19-10-2020
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Een selectie van locaties van voortgezet onderwijs in Provincie Utrecht ten behoeve van de Mobiliteitsvisie 2014 -2028. De gegevens zijn verzameld door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor de uitvoe...

  Bijgewerkt: 18-10-2020
  Thema: Transport
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • De Provincie Utrecht heeft een amendement met een verbod op scheuren en ploegen in de Veengebieden opgesteld. Dit is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en het Waterplan. Naast he...

  Bijgewerkt: 18-10-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 is de begrenzing van natuurterreinen aangegeven. Voor elk type begrenzing gelden andere mogelijkheden. Kijk hiervoor in het natuurbeheerplan.

  Bijgewerkt: 18-10-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht

Filter je resultaten