Datasets

61 datasets

 • Agrarisch natuurbeheer. Binnen de begrensde gebieden is subsidie voor (bepaalde vormen van) agrarisch natuurbeheer mogelijk.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 08/27/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2023 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. Voor het onderdeel natuur is per gebied concreet aangegeven wat het beh...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In dit bestand worden de wijzigingen tussen NBP2023 en NBP2024 aangegev...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2023 is de begrenzing van natuurterreinen aangegeven. Voor elk type begrenzing gelden andere mogelijkheden. Kijk hiervoor in het natuurbeheerplan.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. Voor het onderdeel natuur is per gebied concreet aangegeven wat het be...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 is de begrenzing van de reeds aanwezige natuur en te ontwikkelen natuur aangegeven. Te ontwikkelen natuur geeft aan welke agrarische percelen kunnen wor...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 wordt de begrenzing van de zoekgebieden agrarisch, water en klimaat vastgesteld. Hier binnen kunnen beheerpakketten van Agrarisch Natuur- en Landschapsb...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In de ambitie laag is per gebied concreet aangegeven wat de ambitie is ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 wordt de begrenzing van de zoekgebieden agrarisch, water en klimaat vastgesteld. Hier binnen kunnen beheerpakketten van Agrarisch Natuur- en Landschapsb...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 wordt de begrenzing van de zoekgebieden agrarisch, water en klimaat vastgesteld. Hier binnen kunnen beheerpakketten van Agrarisch Natuur- en Landschapsb...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment