type-icon

Dataset

Zoeken

113 datasets

 • Het onderhoud en beheer van landschapselementen op particuliere grond kan, binnen bepaalde gebieden in aanmerking komen voor vergoeding via de Groene en Blauwe Diensten. Het moet gaan om beheer van ee...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Overijssel
 • Westelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1985 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Noord-Brabant
 • Dit bestand bevat watergangen (maren en sloten) van de provincie. In het weidse wierdenlandschap kronkelen de maren om de dorpen om ze via het water te ontsluiten. De maren vormen de basis voor de ken...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • type-icon

  Dataset

  Leadergebieden

  LEADER is een onderdeel van POP3. LEADER is de afkorting voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en beoogt bi...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • De waterkaart hoort bij het Natuurbeheerplan.

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • De vroegste objecten(puntenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zic...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Overijssel
 • De Provincie Zuid-Holland heeft door Landschapsbeheer Zuid-Holland (LBZH) een Monitor Landschapselementen in het cultuurlandschap (MLC) van Zuid-Holland laten ontwikkelen. De zuid-hollandse monitor is...

  Bijgewerkt: 29-11-2020
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Dit bestand bevat informatie, in de vorm van vlakken, over de openheid van het landschap in de provincie Groningen. Landschap met een vrij uitzicht tot aan de horizon waarin weinig verdichtingen met ...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Dit bestand bevat wierden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van deze gebieden. In onze pr...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Provincie Groningen

Filter je resultaten