Dataset

Leadergebieden voor de periodes LEADER+, POP2 POP3 en NSP

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
  • Economie
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

LEADER is de afkorting voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op projecten die positief bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan natuur, klimaat en milieu in kader van toekomstbestendig boeren. Innovatie en samenwerking van onderop zijn kenmerkend voor LEADER.

LEADER wordt sinds 2002 uitgevoerd in Zuid-Holland in de opvolgende periodes LEADER+, POP2, POP3 en nu het NSP. Op deze online projectenkaart vindt u alle projecten die gebruik hebben gemaakt van LEADER subsidie.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ALEADERGEBIEDEN_TOTAAL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LEADERGEBIEDEN_TOTAAL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Leadergebieden voor de periodes LEADER+, POP2 POP3 en NSP

LEADERGEBIEDEN_TOTAAL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Leadergebieden voor de periodes LEADER+, POP2 POP3 en NSP

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: LEADER Leadergebieden 2002 tot en met 2006, NSP Leadergebieden 2023-2027, POP2 Leadergebieden 2007 tot en met 2013, POP3 Leadergebieden 2014 tot en met 2022

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_projecten_leadergebieden/MapServer

accessPoint