Dataset

Leadergebieden voor de periodes LEADER+, POP2 POP3 en NSP

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
  • Economy
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

LEADER is de afkorting voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op projecten die positief bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en aan natuur, klimaat en milieu in kader van toekomstbestendig boeren. Innovatie en samenwerking van onderop zijn kenmerkend voor LEADER.

LEADER wordt sinds 2002 uitgevoerd in Zuid-Holland in de opvolgende periodes LEADER+, POP2, POP3 en nu het NSP. Op deze online projectenkaart vindt u alle projecten die gebruik hebben gemaakt van LEADER subsidie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ALEADERGEBIEDEN_TOTAAL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LEADERGEBIEDEN_TOTAAL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Leadergebieden voor de periodes LEADER+, POP2 POP3 en NSP

LEADERGEBIEDEN_TOTAAL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Leadergebieden voor de periodes LEADER+, POP2 POP3 en NSP

Data schemes

LEADERGEBIEDEN_TOTAAL Feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name LEADER_GEBIED nvarchar type Naam LEADER gebied
name PERIODE nvarchar type LEADER Periode

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: LEADER Leadergebieden 2002 tot en met 2006, NSP Leadergebieden 2023-2027, POP2 Leadergebieden 2007 tot en met 2013, POP3 Leadergebieden 2014 tot en met 2022

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_projecten_leadergebieden/MapServer

accessPoint