Dataset

Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerde bedragen per maand, 1998-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in de bedragen die zijn uitbetaald op grond van arbeidsongeschiktheidswetgeving. Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Ter attentie: Bedrageninformatie kan berusten op twee verschillende methoden:

  • de transactiemethode (ook wel transactiebasis genoemd), waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode waarop de betaling betrekking heeft, ongeacht de periode waarop de betaling daadwerkelijke heeft plaatsgevonden;
  • de registratiemethode (ook wel kasbasis of registratiebasis genoemd), waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode waarin de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, ongeacht de periode waarop de betaling betrekking heeft.

De uitkeringsbedragen in deze tabel zijn vastgesteld volgens de registratiemethode. Hierdoor wijken de bedragen af van dezelfde soort bedragen die op StatLine zijn terug te vinden bij de overheidsfinanciën. De bedragen die daar worden weergegeven hebben betrekking op de premies en uitkeringen van de wettelijke sociale verzekeringen in termen van het Europees systeem van rekeningen (ESR95). Dit systeem ligt ten grondslag aan het stelsel van Nationale rekeningen en is gebaseerd op de transactiemethode.

Met ingang van januari 2012 zijn de uitkeringsbedragen in deze tabel exclusief de WSW-besparingen.

Gegevens zijn beschikbaar van 1998 t/m 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 2 maanden en de jaarcijfers 2015. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 maart 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80905ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80905ned

Uitgekeerde bedragen arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WAZ, Wajong, WIA)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80905ned

Uitgekeerde bedragen arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WAZ, Wajong, WIA)