type-icon

Dataset

Arbeidsomstandigheden: controle over werk, werkdruk en beloningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar arbeidsomstandig-
heden in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. In de
module Gezondheid van POLS zijn vanaf 1997 tot en met 2004 vragen over
arbeidsomstandigheden opgenomen. Aan personen die behoren tot de werkzame
beroepsbevolking (personen van 15 tot en met 64 jaar die wekelijks minimaal
12 uur betaald werk verrichten) zijn vragen gesteld over
arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten die terug te voeren zijn op
overmatige werkbelasting. Deze vragen hebben ieder jaar betrekking op
ongeveer 4 000 werkende personen.

Deze StatLine tabel toont de resultaten over de controlemogelijkheden over
het werk, de ervaren werkdruk en de waardering van materi%le en immateri%le
beloningen. De controlemogelijkheden staan enerzijds voor de zeggenschap en
verantwoordelijkheden die werkenden hebben en anderzijds voor de
mogelijkheden die ze hebben om specifieke vaardigheden in het werk te
gebruiken en verder te ontwikkelen. De werkdruk refereert naar de eisen op
het werk voor wat betreft werktempo, hoeveelheid werk en tijd die men
krijgt om het werk uit te voeren.
Weinig controle, veel werkdruk en lage beloningen zijn vormen van
psychische werkbelasting.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • geslacht,
  • leeftijdsklasse,
  • hoogst behaalde onderwijsniveau,
  • beroepsniveau,
  • werkduur en
  • bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997. Voor ongeveer de helft van de gegevens
geldt dat informatie beschikbaar is tot en met het jaar 2002. De overige
informatie is beschikbaar tot en met 2004.

Frequentie: Stopgezet.

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
4 november 2005
De cijfers over het jaar 2004 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De publicatie is met ingang van 1 januari
2005 stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03710

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03710

Controle over werk, werkdruk en beloning naar kenmerken van personen en bedrijven.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03710

Controle over werk, werkdruk en beloning naar kenmerken van personen en bedrijven.