Dataset

Arbeidsomstandigheden: werk en gezondheidsaspecten, 2004

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar arbeidsomstandigheden in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. In de module Gezondheid van POLS zijn vanaf 1997 tot en met 2004 vragen over arbeidsomstandigheden opgenomen. Aan personen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking (personen van 15 tot en met 64 jaar die wekelijks minimaal 12 uur betaald werk verrichten) zijn vragen gesteld over arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten die terug te voeren zijn op overmatige werkbelasting. Deze vragen hebben ieder jaar betrekking op ongeveer 4 000 werkende personen.

Deze StatLine tabel toont de resultaten over een aantal werkgerelateerde gezondheidsklachten. Op het psychische vlak gaat het ondermeer om klachten van ongewone vermoeidheid en burn-out. Op het lichamelijke vlak richt de aandacht zich ondermeer op rug- en RSI-klachten. Ook worden cijfers over gerapporteerd ziekteverzuim en oorzaken van ziekteverzuim gepresenteerd.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • geslacht,
  • leeftijdsklasse,
  • hoogst behaalde onderwijsniveau,
  • beroepsniveau,
  • werkduur en
  • bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997. Voor de meeste gegevens geldt dat informatie beschikbaar is tot en met het jaar 2004. Voor enkele gegevens is informatie beschikbaar tot en met 2000 of tot en met 2002.

Status van de cijfers: Definitief

Wijziging per 10 januari 2017: Tabel is stopgezet.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: 7 november 2005 De cijfers over het jaar 2004 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37633

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37633

Gezondheidsklachten en ziekteverzuim naar persoons - en beroepskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37633

Gezondheidsklachten en ziekteverzuim naar persoons - en beroepskenmerken.