Dataset

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsomstandigheden. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 22 augustus 2023: De onderwerpen over ongewenst gedrag (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten) zijn onderverdeeld in subgroepen. Hierbij is telkens één subgroep gemaakt voor de onderwerpen die tot 2022 geldig zijn en één subgroep voor de onderwerpen die vanaf 2022 geldig zijn.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022. Zie paragraaf 4.

In 2022 is de vraagstelling over het werken met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.

Ook de vraagstelling over slachtofferschap op het werk is gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp worden vanaf 2022 niet meer aangevuld. Verder is in 2022 ook een nieuw onderwerp ‘werkplek bepalen’ toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24084NED

Ziekteverzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie volgens werknemers AZW branches, arbeidsomstandigheden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24084NED

Ziekteverzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie volgens werknemers AZW branches, arbeidsomstandigheden