Dataset

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsomstandigheden. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 augustus 2023: De onderwerpen over ongewenst gedrag (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten) zijn onderverdeeld in subgroepen. Hierbij is telkens één subgroep gemaakt voor de onderwerpen die tot 2022 geldig zijn en één subgroep voor de onderwerpen die vanaf 2022 geldig zijn.

Wijzigingen per 23 mei 2023: De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022. Zie paragraaf 4.

In 2022 is de vraagstelling over het werken met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.

Ook de vraagstelling over slachtofferschap op het werk is gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp worden vanaf 2022 niet meer aangevuld. Verder is in 2022 ook een nieuw onderwerp ‘werkplek bepalen’ toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24084NED

Ziekteverzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie volgens werknemers AZW branches, arbeidsomstandigheden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24084NED

Ziekteverzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie volgens werknemers AZW branches, arbeidsomstandigheden