Dataset

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsomstandigheden. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking.

Het ziekteverzuimpercentage volgens werknemers wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • Werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld werktempo en ongunstige werkhouding;
  • Ongewenst gedrag op het werk, zoals bijvoorbeeld werknemers die te maken hebben met intimidatie;
  • Psychische vermoeidheid door het werk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Het ziekteverzuimpercentage volgens werknemers wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld werktempo en ongunstige werkhouding;
  • slachtofferschap, zoals bijvoorbeeld werknemers die te maken hebben met intimidatie;
  • psychische vermoeidheid door het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024: De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023: De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.

In 2022 is de vraagstelling over het werken met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijke stoffen (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.

Ook de vraagstelling over slachtofferschap op het werk is gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Slachtofferschap op het werk (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld. Verder is in 2022 ook een nieuw onderwerp ‘werkplek bepalen’ toegevoegd.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf toch enkele onvolkomenheden geconstateerd. Zo ontbraken de cijfers voor het onderwerp ‘lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s’ voor de jaren 2014 tot en met 2018 en was het cijfer voor het onderwerp ‘Geen pesten door leidinggevenden of collega’s’ voor 2017 niet correct. Dit is nu aangepast.

Tot slot zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 20 april 2021 Er is een verbetering doorgevoerd in de naamgeving van één onderwerp. Dit wordt voortaan aangeduid als ‘Psychische vermoeidheid door het werk’. Tot 2021 werd dit nog aangeduid als ‘Burn-out klachten’.

Wijzigingen per 29 augustus 2019 De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019 De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd. In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld: “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld. Hetzelfde geldt voor het onderwerp “Ongevaarlijk werk”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De tabel wordt in het vierde kwartaal van 2024 stopgezet en vervangen door een nieuwe.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83415NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83415NED

Ziekteverzuim volgens werknemers Werkdruk, zelfstandigheid, slachtofferschap en burn-outklachten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83415NED

Ziekteverzuim volgens werknemers Werkdruk, zelfstandigheid, slachtofferschap en burn-outklachten