Dataset

Arbeidsomstandigheden: controle over werk, werkdruk en beloningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar arbeidsomstandig- heden in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. In de module Gezondheid van POLS zijn vanaf 1997 tot en met 2004 vragen over arbeidsomstandigheden opgenomen. Aan personen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking (personen van 15 tot en met 64 jaar die wekelijks minimaal 12 uur betaald werk verrichten) zijn vragen gesteld over arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten die terug te voeren zijn op overmatige werkbelasting. Deze vragen hebben ieder jaar betrekking op ongeveer 4 000 werkende personen.

Deze StatLine tabel toont de resultaten over de controlemogelijkheden over het werk, de ervaren werkdruk en de waardering van materi%le en immateri%le beloningen. De controlemogelijkheden staan enerzijds voor de zeggenschap en verantwoordelijkheden die werkenden hebben en anderzijds voor de mogelijkheden die ze hebben om specifieke vaardigheden in het werk te gebruiken en verder te ontwikkelen. De werkdruk refereert naar de eisen op het werk voor wat betreft werktempo, hoeveelheid werk en tijd die men krijgt om het werk uit te voeren. Weinig controle, veel werkdruk en lage beloningen zijn vormen van psychische werkbelasting.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • geslacht,
  • leeftijdsklasse,
  • hoogst behaalde onderwijsniveau,
  • beroepsniveau,
  • werkduur en
  • bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997. Voor ongeveer de helft van de gegevens geldt dat informatie beschikbaar is tot en met het jaar 2002. De overige informatie is beschikbaar tot en met 2004.

Frequentie: Stopgezet.

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: 4 november 2005 De cijfers over het jaar 2004 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De publicatie is met ingang van 1 januari 2005 stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03710

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03710

Controle over werk, werkdruk en beloning naar kenmerken van personen en bedrijven.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03710

Controle over werk, werkdruk en beloning naar kenmerken van personen en bedrijven.