Dataset

Werkgevers in de zorg en welzijn; arbeidsomstandigheden, 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over werkdruk en agressie op het werk van werkgevers in de zorg en welzijn. De gegevens zijn uit te splitsen naar (sub)branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is vervangen door Werkgevers; gezond en veilig werken (zie paragraaf 3).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24073NED

Werkdruk, agressie AZW Branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24073NED

Werkdruk, agressie AZW Branches