Dataset

Arbeidsomstandigheden; persoonskenmerken 1997-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u jaarcijfers (aantallen en procenten) over arbeidsomstandigheden van de werkzame beroepsbevolking die als belastend kunnen worden ervaren, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst en opleidingsniveau. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Vanaf 2006 zit de module Arbeidsomstandigheden niet meer in de EBB. Vanaf 2006 zit de module Arbeidsomstandigheden niet meer in de EBB. Vergelijkbare vragen zitten nu in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA heeft deze gegevens beschikbaar vanaf 2005.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Gecorrigeerd per 10 februari 2009 Reden correctie: Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn de cijfers vanaf 2001 in deze tabel herzien. De jaren voor 2001 zijn niet herzien en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB is te vinden bij de korte onderzoeksbeschrijving van de EBB op de themapagina van Arbeid en Sociale Zekerheid.

Voor de jaren 1997 en 1998 zijn de totalen voor de werkzame beroeps- bevolking gewijzigd. De eerder gepubliceerde totalen voor deze jaren waren foutief. De totalen voor de werkzame beroepsbevolking komen nu overeen met de totalen zoals deze vermeld staan in andere EBB publicaties.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70840ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70840ned

Arbeidsomstandigheden absoluut en in procenten. Naar persoonskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70840ned

Arbeidsomstandigheden absoluut en in procenten. Naar persoonskenmerken.