Dataset

Arbeidsomstandigheden werknemers; geslacht en leeftijd 2005-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over fysieke en psychosociale werkomstandigheden, slachtofferschap op het werk, arbeidsongevallen, burn-outklachten, tevredenheid met het werk en langer willen en kunnen doorwerken. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de NEA is om onder een grote en representatieve steekproef van werknemers arbeidsomstandigheden in brede zin te 'monitoren'.

Gegevens beschikbaar van: 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 oktober 2015 Geen, deze tabel is stopgezet. Wijzigingen per 8 mei 2014 De cijfers over 2013 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 mei 2013 De cijfers over arbeidsongevallen zijn aangepast. Cijfers volgens de nieuwe definitie zijn beschikbaar vanaf 2005. De nieuwe cijfers sluiten beter aan bij de Europese cijfers over arbeidsongevallen en bij de arbeidsongevallencijfers van TNO. Volgens de nieuwe definitie worden ongevallen zonder verzuim, met tenminste 0 dagen verzuim (verzuim korter dan een dag telt ook mee), met tenminste 1 dag verzuim (in overeenstemming met de cijfers van TNO) en tenminste 4 dagen verzuim (in overeenstemming met de Europese cijfers) onderscheiden. Daarnaast wordt voor het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval het soort letsel onderscheiden. Soort letsel bestaat nu uit de drie categorieën 'uitsluitend lichamelijk letsel', 'uitsluitend geestelijk letsel' en 'beide'. Deze drie categorieën tellen op tot het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer zijn niet opgenomen in de arbeidsongevallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet, omdat er sprake is van een nieuwe leeftijdsafbakening (15-75 jaar) en er designwijzigingen hebben plaatsgevonden. De tabel wordt opgevolgd door de tabellen:

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71204ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71204ned

Arbeidsomstandigheden, slachtofferschap op het werk, burnout
Geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71204ned

Arbeidsomstandigheden, slachtofferschap op het werk, burnout
Geslacht en leeftijd