Dataset

Stoppen met werken en VUT/(pre)pensioen '06-'09

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over stoppen met werken en VUT- en (pre)pensioenuitkeringen. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is onder andere bedoeld om de mensen die definitief uittreden uit het arbeidsproces en de mensen die VUT of (pre)pensioen krijgen, te monitoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in twee nieuwe tabellen. Zie hiervoor paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71949ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71949ned

50 tot 75 jarigen, stoppen met werken, VUT/(pre)pensioen naar achtergrondkenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71949ned

50 tot 75 jarigen, stoppen met werken, VUT/(pre)pensioen naar achtergrondkenmerken