Dataset

Stoppen met werken en VUT/(pre)pensioen '06-'09

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over stoppen met werken en VUT- en (pre)pensioenuitkeringen. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is onder andere bedoeld om de mensen die definitief uittreden uit het arbeidsproces en de mensen die VUT of (pre)pensioen krijgen, te monitoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in twee nieuwe tabellen. Zie hiervoor paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71949ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71949ned

50 tot 75 jarigen, stoppen met werken, VUT/(pre)pensioen naar achtergrondkenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71949ned

50 tot 75 jarigen, stoppen met werken, VUT/(pre)pensioen naar achtergrondkenmerken