Dataset

Financiële verantwoording: Immateriële vaste activa

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 05-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (6)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/04-immateriele-vaste-activa

Contactinformatie
Naam: Informatieproducten
E-mail: informatieproducten@duo.nl

Downloaden

04-immateriele-vaste-activa; Concessies, vergunningen en int

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Goodwill

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van verwerving van goodwill.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Kosten van ontwikkeling

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van ontwikkeling.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Overige immateriële vaste activa

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van overige immateriële vaste activa.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Totaal immateriële vaste activa

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Totale geactiveerde kosten van immateriële vaste activa.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

Preview