Dataset

Financiële verantwoording: Immateriële vaste activa

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 04-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/04-immateriele-vaste-activa

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

04-immateriele-vaste-activa; Concessies, vergunningen en int

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom.

Voorbeeld

04-immateriele-vaste-activa; Goodwill

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van verwerving van goodwill.

Voorbeeld

04-immateriele-vaste-activa; Kosten van ontwikkeling

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van ontwikkeling.

Voorbeeld

04-immateriele-vaste-activa; Overige immateriële vaste activa

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van overige immateriële vaste activa.

Voorbeeld

04-immateriele-vaste-activa; Totaal immateriële vaste activa

CSV CC-BY (4.0)

Totale geactiveerde kosten van immateriële vaste activa.

Voorbeeld

04-immateriele-vaste-activa; Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

Voorbeeld