Dataset

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa. De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

 1. Grond en terreinen;
 2. Bedrijfsruimten;
 3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
 4. Vervoermiddelen;
 5. Computers en randapparatuur;
 6. Machines en installaties;
 7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:

 • Investeringen in voorraden;
 • Investeringen in vestigingen in het buitenland;
 • De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2023: De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 mei 2023:

 • De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
 • Per 2021 zijn de SBI secties P, Q, R en de laatste delen van Sectie S met de onderliggende SBI’s toegevoegd aan de enquête en publicatie.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd. Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken. De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81351ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81351ned

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81351ned

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio