Dataset

Investeringen in materiële vaste activa; bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de investeringen door niet-financiële bedrijven in materiële vaste activa. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en naar enkele grootteklassengroepen.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma 'MKB en Ondernemerschap'.

Gegevens beschikbaar vanaf 2011.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 oktober 2023: Voor de jaren 2019 tot en met 2021 heeft een verwisseling plaatsgevonden tussen de cijfers van de activatypen 'computers en randapparatuur' en 'Machines'. In deze versie is dit hersteld.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Definitieve cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48004NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48004NED

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijfsgrootte bedrijven, SBI 2008, soorten vaste activa

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48004NED

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijfsgrootte bedrijven, SBI 2008, soorten vaste activa