type-icon

Dataset

Bedrijvendynamiek; werkgevers, bedrijfsgrootte en bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 27-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van het aantal werkgevers over telkens een periode van drie jaar. De tabel geeft o.m. informatie over het totaal aantal werkgevers aan het begin en het eind van de periode van drie jaar en over het aantal werkgevers dat het aantal werknemers in de periode van drie jaar heeft zien groeien of krimpen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar enkele grootteklassengroepen.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabel over 2019 zijn voorlopig, overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2020:
De cijfers van 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Medio 2021 worden nieuwe cijfers verwacht.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48006NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48006NED

Werkgevers, bedrijven met werknemers, groei of krimp aantal werknemers, bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48006NED

Werkgevers, bedrijven met werknemers, groei of krimp aantal werknemers, bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)