Dataset

Bedrijvendynamiek; werkgevers, bedrijfsgrootte en bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 04-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de ontwikkeling van het aantal werkgevers over telkens een periode van drie jaar. De tabel geeft o.m. informatie over het totaal aantal werkgevers aan het begin en het eind van de periode van drie jaar en over het aantal werkgevers dat het aantal werknemers in de periode van drie jaar heeft zien groeien of krimpen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar enkele grootteklassengroepen.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel over 2022 zijn voorlopig, overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 juli 2023: Gegevens over 2022 zijn toegevoegd, die over 2021 zijn bijgesteld op basis van later beschikbaar gekomen informatie en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Medio 2024 worden nieuwe cijfers verwacht.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48006NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48006NED

Werkgevers, bedrijven met werknemers, groei of krimp aantal werknemers, bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48006NED

Werkgevers, bedrijven met werknemers, groei of krimp aantal werknemers, bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)