Dataset

Bedrijvendynamiek MKB; overleving, bedrijfstakken (SBI 2008)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-11-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de bedrijvendynamiek en overleving van bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf en de werkgelegenheidseffecten daarvan. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Deze tabel maakt het mogelijk om de dynamiek (oprichting en opheffing van bedrijven) te relateren aan de totale bedrijvenpopulatie. Dit wordt de Churn rate genoemd. Ook kan de overleving van de nieuw opgerichte bedrijven in een bepaald jaar 3 en 5 jaar gevolgd worden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2011. De gegevens voor de verschillende variabelen komen op verschillende momenten beschikbaar. Zo is bijvoorbeeld de 5-jaars overleving van de bedrijven geboren in 2017 nog niet beschikbaar.

Status van de cijfers: De gegevens over verslagjaren 2011-2015 zijn definitief, de overige jaren zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 november 2022: De gegevens over de periode 2011-2015 zijn definitief geworden.
Gegevens over geboorten van 2021, 3- en 5-jaars overlevende bedrijven van 2018 resp 2016, en de gegevens over opgeheven bedrijven van 2021 zijn toegevoegd. De gegevens over opgeheven bedrijven vanaf 2018 zijn bijgesteld op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten komen circa 11 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48060NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48060NED

Bedrijvendynamiek Bedrijfstakken (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48060NED

Bedrijvendynamiek Bedrijfstakken (SBI 2008)