Dataset

Dorpen autonoom - Woondorpen 7-7 dynamiek (OGV, 2010) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 6 "Wonen en Sociale componenten" zijn de voorzieningen die onder druk staan door bevolkingsdaling en de woondorpen 7-7 dynamiek opgenomen. De provincie vindt het, gelet op de demografische ontwikkelingen, belangrijk dat woningbouwprogramma s in een bovenlokale strategie worden vervat. Er worden regionale afspraken gemaakt en van de regio s wordt een regionale woonvisie gevraagd waarin kwaliteit en kwantiteit van bouwprogramma s op elkaar is afgestemd. Dit bestand geeft voorzieningen onder druk door bevolkingsdaling weer en de woondorpen 7-7 dynamiek.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://kaartportaal.drenthe.nl/documenten/metadata/thumbs/GBI.OGV_K6_DORPEN_ZONES_V.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads